--> تواتر پخش تهران - محافظ 2500
محافظ 801 و 802

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 801 و 802

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
محافظ 801 و 802 از نوع سیار دارای کابل و دوشاخه به طول 175 سانتی متر می باشد . مدل 801 جهت استفاده دریخچال فریزر و تجهیزات دارای الکتروموتور و مدل 802 جهت استفاده در لوازم صوتی و تصویری و تجهیزات بدون الکتروموتور مورد استفاده قرار می گیرد .

نحوه عملکرد :

این محافظ مصرف کننده را از صدمات ناشی از تغییرات بیش از اندازه ولتاژ حفاظت می نماید . چنانچه ولتاژ بیشتر از 245 ولت و یا کمتر از 175 ولت باشد مصرف کننده را از مدار خارج می نماید و در صورت گذشت حدود 3 دقیقه برای مدل 801 و 20 ثانیه برای مدل 802 از زمان مناسب شدن ولتاژ دوباره مصرف کننده را به شبکه وصل می نماید.

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

2500VA

=======

-------------------------------------------

زمان تاخیر برای مدل 801

3min ≈

20sec±

-------------------------------------------

زمان تاخیر برای مدل 802

20Sec ≈

5sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

محافظ 804 و 805

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 804 و 805

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
محافظ مدل 804 و 805 از نوع بدون سیم ( فیکسه ) با دو خروجی ولتاژ می باشد مدل 804 با زمان تاخیر حدود 3 دقیقه مناسب برای استفاده در یخچال فریزر و تجهیزات دارای الکتروموتور و مدل 805 بازمان تاخیر حدود 20 ثانیه مناسب لوازم صوتی و تصویری می باشد .

نحوه عملکرد :

محافظ ولتاژ فوق جهت حفاظت از دستگاه مصرف کننده هنگام قطع و وصل یا نوسانات برق شبکه سریعا دستگاه را خاموش نموده و سپس با گذشت زمان تاخیر و عادی بودن ولتاژ برق شبکه مجددا دستگاه مصرف کننده را وصل می نماید .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

2500VA

=======

-------------------------------------------

زمان تاخیر برای مدل 804

3min ≈

20sec±

-------------------------------------------

زمان تاخیر برای مدل 805

20Sec ≈

5sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

-------------------------------------------

اتصالات ورودی و خروجی

ورودی از طریق دوشاخه و خروجی از طریق دو پریز استاندارد

======

محافظ 806 و 8016

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 806 و 816

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
این محافظ از نوع سیار و دارای 5 پریز خروجی میباشد در مدل 806 طول کابل و دوشاخه ورودی 175 سانتی متر بوده و در مدل 816 طول کابل 350 سانتیمتر است . این نوع محافظ های پنج خانه سیار مخصوص تجهیزات کامپیوتری و لوازم صوتی و تصویری می باشد .

نحوه عملکرد :

محافظ فوق جهت حفاظت از دستگاههای مصرف کننده در مقابل قطع و وصل و نوسانات سریع برق شبکه می باشد و در شرایط نامناسب ولتاژ یعنی بیشتر از 245 ولت و کمتر از 175 ولت مصرف کننده ها را از مدار قطع می نماید .در صورت مناسب شدن مجدد ولتاژشبکه بعد از سپری شدن زمان حدود 20 ثانیه مصرف کننده را دوباره وصل می نماید .همچنین این محافظ مجهز به یک کلید قطع و وصل ورودی می باشد.

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

2500VA

=======

-------------------------------------------

زمان تاخیر

20sec

5sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

-------------------------------------------

طول کابل مدل 806

175 سانتیمتر

5 سانتیمتر

-------------------------------------------

طول کابل مدل 816

350 سانتیمتر

5 سانتیمتر

محافظ 807 و 808

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 807 و 808

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
این محافظ دیجیتالی از نوع بدون سیم ( فیکسه )با دو زمان تاخیر 30 ثانیه (مدل 807 ) و زمان تاخیر 3 دقیقه (مدل 808 ) برای دستگاهها تا توان 2500 وات طراحی گردیده است که برای لوازم صوتی و تصویری بهتر است از مدل 807 استفاده گردد و برای تجهیزات دارای الکترو موتور مانند یخچال فریزر ها حتما از مدل 808 استفاده شود .

نحوه عملکرد :

این محافظ در حالت وصل به مصرف کننده مقدار ولتاژ شبکه را در هر لحظه با دقت یک ولت نمایش می دهد و هنگامی که ولتاژ بیشتر و یا کمتر از محدوده مجاز ولتاژ باشد مصرف کننده را بطور کامل قطع نموده و در این حالت با علائم اختصاری Lo( کاهش ) و یا HI (افزایش ) وضعیت ولتاژ و همچنین مقدار ولتاژ را بطور متناوب نمایش می دهد با مناسب شدن ولتاژ شبکه محافظ شروع به شمارش معکوس از عدد 180 برای 808 و از عدد 30 برای 807 نموده و بعد از سپری شدن زمان مصرف کننده را مجددا وصل می نماید .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

2500VA

=======

-------------------------------------------

زمان تاخیر برای مدل 808

3min ≈

5sec±

-------------------------------------------

زمان تاخیر برای مدل 807

30Sec ≈

2sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±5V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±5V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

-------------------------------------------

نمایشگر ولتاژ

3dijital

1v±

محافظ 803

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 803 تابلویی

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
محافظ تابلویی مدل 803 با ابعاد کوچک قابل نصب در تابلو های صنعتی چراغهای خیابانی آیفون تصویری و هود می باشد . ورودی و خروجی در این نوع محافظ توسط سیم افشان به قطر 15 میلیمتر و طول حدود 20 سانتی متر می باشد .

نحوه عملکرد :

محافظ فوق جهت حفاظت تابلو های صنعتی و چراغهای خیابانی و سایر تجهیزات تا توان 2500 وات مورد استفاده قرار می گیرد این محافظ در صورت مناسب نبودن ولتاژ و یا قطع و وصل های ناگهانی برق شبکه با قطع مصرف کننده از بروز هر گونه آسیب احتمالی به آنها جلوگیری نموده و تا مناسب شدن وضعیت برق شبکه مصرف کننده را خاموش نگه می دارد .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

2500VA

=======

-------------------------------------------

زمان تاخیر برای مدل 801

3min ≈

20sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±73V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±73V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

-------------------------------------------

اتصالات ورودی و خروجی

ورودی و خروجی از طریق سیم افشان به طول 20 سانتیمتر

======

محافظ 809

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 809

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
محافظ ولتاژ مدل 809 از نوع فلزی دارای کابل و دوشاخه به طول 180 سانتی متر می باشد که جهت مصرف یخچال و فریزرهای خانگی طراحی گردیده است . دارای دو پریز خروجی میباشد که جهت نصب دو یخچال خانگی است .

نحوه عملکرد :

محافظ فوق جهت حفاظت موتور یخچال و فریزرهای خانگی مورد استفاده قرار می گیرد این محافظ در صورت مناسب نبودن ولتاژ و یا قطع و وصل های ناگهانی برق شبکه با قطع مصرف کننده از بروز هر گونه آسیب احتمالی به آنها جلوگیری نموده و تا مناسب شدن وضعیت برق شبکه یخچال و فریزر را خاموش نگه می دارد .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

2500VA

=======

-------------------------------------------

زمان تاخیر

3min ≈

20sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

فلزی

======

محافظ 846

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 846 و 846-1 : مهتاب

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
محافظ استاندارد ارت دار طرح مهتاب از نوع سیار و دارای چهار پریز خروجی می باشد . در مدل 846 طول کابل و دوشاخه ورودی 175 سانتی متر و در مدل 846-1 طول کابل 350 سانتیمتر است . این نوع محافظ های چهار خانه سیار مخصوص تجهیزات کامپیوتری و لوازم صوتی و تصویری می باشد .

نحوه عملکرد :

محافظ فوق جهت حفاظت از دستگاههای مصرف کننده در مقابل قطع و وصل و نوسانات سریع برق شبکه تولید شده و در هنگام شرایط نامناسب ولتاژ یعنی بیشتر از 245 ولت و کمتر از 175 ولت مصرف کننده ها را از مدار قطع کرده و در صورت مناسب شدن مجدد ولتاژ شبکه بعد از سپری شدن زمان حدود 20 ثانیه مصرف کننده را دوباره وصل می نماید همچنین این محافظ مجهز به یک کلید قطع ووصل ورودی و فیوز حفاظت کننده می باشد .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

2500VA

=======

-------------------------------------------

زمان تاخیر

30SEC ≈

5sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

-------------------------------------------

طول کابل مدل 846

175 سانتیمتر

5 سانتیمتر

-------------------------------------------

طول کابل مدل 846-1

350 سانتیمتر

5 سانتیمتر

محافظ 901

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 901 : ارغوان

شرکت : ‌ تواتر امواج

نوع و کاربرد
محافظ 901 استاندارد ارت دار طرح ارغوان از نوع سیار دارای کابل و دوشاخه به طول 175 سانتی متر می باشد و جهت مصرف دریخچال فریزر و تجهیزات دارای الکتروموتور مورد استفاده قرار می گیرد

نحوه عملکرد :

این محافظ همانند دیگر محصولات مصرف کننده را از صدمات ناشی از تغییرات بیش از اندازه ولتاژ حفاظت می نماید . چنانچه ولتاژ بیشتر از 245 ولت و یا کمتر از 175 ولت باشد مصرف کننده را از مدار قطع نموده و در صورت گذشت حدود 3 دقیقه از زمان مناسب شدن ولتاژ دوباره مصرف کننده را به شبکه وصل می نماید.

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

2500VA

=======

-------------------------------------------

زمان تاخیر

3min ≈

20sec±±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 175 ولت وصل 185 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

PC-UV

======

محافظ 501

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 501 و 501-1

شرکت : ‌ کارا مدار

نوع و کاربرد
دوراهی استاندارد مدل 501 با کابل 170 سانتیمتر و مدل 501-1 با کابل 3 متری مجهز به ورودی و خروجی ارت و فیوز حفاظت کننده مخصوص یخچال فریزر و کلیه لوازم برقی .

نحوه عملکرد :

این محافظ مصرف کننده را از صدمات ناشی از تغییرات بیش از اندازه ولتاژ حفاظت می نماید . چنانچه ولتاژ بیشتر از 250 ولت و یا کمتر از 175 ولت باشد مصرف کننده را از مدار قطع نموده و در صورت گذشت حدود 4 دقیقه از زمان مناسب شدن ولتاژ دوباره مصرف کننده را به شبکه وصل می نماید .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

2500VA

------

-------------------------------------------

زمان تاخیر

4min ≈

20sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 170 ولت وصل 180 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 245 ولت وصل 240 ولت

±3V

-------------------------------------------

طول کابل مدل 501

170 سانتیمتر

5 سانتیمتر

-------------------------------------------

طول کابل مدل 501-1

300 سانتیمتر

5 سانتیمتر

-------------------------------------------

جنس بدنه

P.P

-------

محافظ 502

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 502

شرکت : ‌ کارا مدار

نوع و کاربرد
دوراهی استاندارد مدل 502 با کابل 170 سانتیمتر و مدل 502-1 با کابل 3 متری مجهز به ورودی و خروجی ارت و فیوز حفاظت کننده مخصوص لوازم صوتی و تصویری .

نحوه عملکرد :

محافظ ولتاژ فوق جهت حفاظت از دستگاه مصرف کننده هنگام قطع و وصل یا نوسانات برق شبکه سریعا دستگاه را خاموش نموده و سپس با گذشت زمان تاخیر و عادی بودن ولتاژ برق شبکه مجددا دستگاه مصرف کننده را وصل می نماید .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

2500VA

------

-------------------------------------------

زمان تاخیر مدل 503

40SEC ≈

5sec±

-------------------------------------------

زمان تاخیر مدل 504

4min ≈

5sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 170 ولت وصل 180 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 245 ولت وصل 240 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

P.P

-------

محافظ 503

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 503 و 504

شرکت : ‌ کارا مدار

نوع و کاربرد
دوراهی استاندارد با توان خروجی 2500 ولت آمپر مجهز به ورودی و خروجی ارت وفیوزحفاظت کننده-مدل 503 ( فیکسه ) مناسب یخچال فریزرو کلیه لوازم برودتی و مدل 504 ( فیکسه ) مناسب لوازم صوتی و تصویری می باشد .

نحوه عملکرد :

محافظ فوق جهت حفاظت از دستگاههای مصرف کننده در مقابل قطع و وصل و نوسانات سریع برق شبکه می باشد و در شرایط نامناسب ولتاژ یعنی بیشتر از 245 ولت و کمتر از 175 ولت مصرف کننده ها را از مدار قطع می کند و در صورت مناسب شدن مجدد ولتاژشبکه بعد از سپری شدن زمان حدود 4 دقیقه برای مدل 503 و حدود 40 ثانیه برای مدل 504 مصرف کننده را دوباره وصل می نماید .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

-------------------------------------------

زمان تاخیر

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 250 ولت وصل 248 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

ABS

======

-------------------------------------------

نمایشگر

3dijital

±1V

محافظ 505

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 505 و 505-1 و 505-2

شرکت : ‌ کارا مدار

نوع و کاربرد
پنج راهی استاندارد مدل 505 با توان 2500 ولت آمپر مجهزبه ورودی و خروجی ارت وفیوزحفاظت کننده- مخصوص لوازم صوتی و تصویری (LCD, LED) و کامپیوتر .

نحوه عملکرد :

محافظ فوق جهت حفاظت از دستگاههای مصرف کننده در مقابل قطع و وصل و نوسانات سریع برق شبکه می باشد و در شرایط نامناسب ولتاژ یعنی بیشتر از 245 ولت و کمتر از 175 ولت مصرف کننده ها را از مدار قطع می کند و در صورت مناسب شدن مجدد ولتاژشبکه بعد از سپری شدن زمان حدود 50 ثانیه مصرف کننده را دوباره وصل می نماید .همچنین این محافظ مجهز به یک کلید قطع ووصل ورودی می باشد .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

2500VA

------

-------------------------------------------

زمان تاخیر

50SEC ≈

5sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 170 ولت وصل 180 ولت

±5V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 245 ولت وصل 240 ولت

±5V

-------------------------------------------

طول کابل مدل 505

170 سانتیمتر

5 سانتیمتر

-------------------------------------------

طول کابل مدل 505-1

300 سانتیمتر

5 سانتیمتر

-------------------------------------------

طول کابل مدل 505-2

400 سانتیمتر

5 سانتیمتر

-------------------------------------------

جنس بدنه

P.P

-------

محافظ 506

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 506

شرکت : ‌ کارا مدار

نوع و کاربرد
محافظ مدل 506 ( فیکسه ) دارای توان 5 کیلو وات و مناسب برای استفاده در کولرهای گازی و یخچال فریزر صنعتی و لوازم خانگی پر مصرف می باشد . ورودی این محافظ از طریق دو شاخه استاندارد و خروجی آن از طریق یک ترمینال سه شاخه مجهز به ارت از جنس پلی آمید الیاف دار P.P می باشد .

نحوه عملکرد :

با قرار گرفتن محافظ فوق بر روی کولر گازی و یا یخچال صنعتی دستگاههای فوق بطور کامل در مقابل صدمات ناشی از افزایش یا کاهش بیش از اندازه ولتاژ برق همینطور قطع و وصل های ناگهانی شبکه حفاظت می گردد .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

2500VA

------

-------------------------------------------

زمان تاخیر

4min ≈

20sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 170 ولت وصل 180 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 255 ولت وصل 245 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

P.P

-------

محافظ 509

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 509

شرکت : ‌ کارا مدار

نوع و کاربرد
محافظ ولتاژ مدل 509 ارت دار از نوع بدون سیم ( فیکسه ) مناسب برای استفاده در شوفاژ دیواری (پکیج) می باشد .

نحوه عملکرد :

محافظ ولتاژ فوق جهت حفاظت از پکیج هنگام قطع و وصل یا نوسانات برق بکار می رود .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

2500VA

------

-------------------------------------------

زمان تاخیر

50SEC ≈

5sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 170 ولت وصل 180 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 245 ولت وصل 240 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

P.P

-------

محافظ 515

نام دستگاه : ‌ محافظ مدل : 515 تابلویی

شرکت : ‌ کارا مدار

نوع و کاربرد
محافظ ولتاژ مدل 515 با ابعاد کوچک قابل نصب در تابلو های صنعتی چراغهای خیابانی آیفون تصویری و هود با توان 10 آمپر می باشد . ورودی و خروجی در این نوع محافظ توسط سیم افشان به قطر 15 سانتیمتر و طول حدود 20 سانتی متر است .

نحوه عملکرد :

محافظ فوق جهت حفاظت تابلو های صنعتی و چراغهای خیابانی و سایر تجهیزات تا توان 2500 ولت مورد استفاده قرار می گیرد این محافظ در صورت مناسب نبودن ولتاژ و یا قطع و وصل های ناگهانی برق شبکه با قطع مصرف کننده از بروز هر گونه آسیب احتمالی به آنها جلوگیری نموده و تا مناسب شدن وضعیت برق شبکه مصرف کننده را خاموش نگه می دارد .

جدول مشخصات فنی

مشخصه فنی

مقدار اندازه

محدوده مجاز


توان خروجی

2500VA

------

-------------------------------------------

زمان تاخیر

3min ≈

20sec±

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ پایین

قطع 170 ولت وصل 180 ولت

±3V

-------------------------------------------

عملکرد ولتاژ بالا

قطع 245 ولت وصل 240 ولت

±3V

-------------------------------------------

جنس بدنه

P.P

-------

-------------------------------------------

اتصالات ورودی و خروجی

ورودی و خروجی از طریق سیم افشان به طول 20 سانتیمتر